Na slavnostním rozsvícení vystoupili žáci Základní umělecké školy Jana Štursy. Po slavnostních proslovech se strom rozsvítil. Kdo chtěl přijít dříve, mohl navštívit Horácké muzeum, kde byly tvořivé dílny, přehlídka řemesel, prodej teplé medoviny, medu, svíček a perníku.

Akce Za posledním puchýřem ve Žďáru nad Sázavou a na dalších místech Žďárska.
Plný zážitků a milých setkání. Takový byl Poslední puchýř ve Žďáru