Tato doba nám otevřela oči a ukázala, jak smutno je bez možnosti prožívat nové zážitky. Díky projektu Virtuální klíče od zámku chceme rozveselit život všem, kteří ani po uvolnění protikoronavirových opatření nebudou moci za novými zážitky vyrazit.

Ve žďárském zámku právě prožíváme ne úplně veselé období v téměř 800leté historii našeho areálu. Už od 13. století jsme místem plným života a lidské tvořivosti. Neobyčejně zajímavé dějiny zde psali cisterciáčtí mniši, geniální architekt Jan Blažej Santini Aichel nebo současní majitelé zámku, rodina Kinských. Od velké rekonstrukce a založení interaktivního Muzea nové generace v roce 2015 celoročně pořádáme kulturní akce, umělecké rezidence nebo připravujeme nové edukační programy. Odjakživa se zde propojovala živá příroda s živou kulturou. Výnosy z lesů a polí byly vždy následně využívány pro podporu kultury a záchranu historického dědictví tak, jak tomu bývalo i před stovkami let. Bohužel jsme nyní v situaci, kdy na naše lesy útočí sucho a kůrovec a na naši kulturu boj s koronavirem. My jsme však pozitivní a toto období vnímáme jako prostor pro restart.

Rozhodně nedopustíme, aby jednou historie hodnotila tuto dobu jako období temna pro živou kulturu a lidskou tvořivost. Ba naopak! Když nemůžete vy za zážitky, pošleme virtuální klíče k zážitkům za vámi domů. A k tomu potřebujeme vaši pomoc. Připravujeme virtuální prohlídky zámku nebo Muzea nové generace, videa z našich akcí, z procházek do okolí, ukázky edukačních programů a mnoho dalších online projektů. Budou určeny všem, kteří z různých důvodů nemohou cestovat a zažít náš zámecký příběh naplno – ať už kvůli koronavirové pandemii nebo vzhledem ke svému vyššímu věku, zdravotním problémům, handicapu nebo třeba finančním možnostem. Pomoci nám můžete na sbírce Donio: www.donio.cz/ZamekZdar. Pro všechny donátory jsme jako malý dárek a poděkování připravili virtuální prohlídku zážitkového Muzea nové generace. Je to náš první pokus a máme se ještě hodně co učit, ale věříme, že i tak vám uděláme radost.

MARTINA SEDLÁKOVÁ