Moc jsme se snažili, aby se nám v této současné těžké době podařilo udělat alespoň malou radost babičkám a dědečkům. Když jsme viděli úsměvy na jejich tvářích, byla to pro nás ta největší odměna. Všichni jsme si zamávali, popřáli hezké Vánoce a hlavně hodně zdraví v novém roce. Snad jim udělají stejnou radost i dárečky, které jsme pro ně vyrobili a zprostředkovaně předali.

MARKÉTA JÍLKOVÁ