Toto vzájemné sdílení zkušeností má za cíl vést ke zlepšování a zpestření školní výuky, snaží se podporovat u žáků radost z učení. Školy se sdružují převážně v rámci stejných krajů, k nám do Borů zavítali vyučující celkem ze sedmi různých škol - ze Ždírce nad Doubravou, Humpolce, Želiva, Senožat, Dačic, Slatiňan a Dobronína. Program začal seznámením s prostředím školy, učitelé měli možnost navštívit i nově vybudovanou školní knihovnu, která byla letošní rok zrealizována v rámci rozvoje čtenářství. Následoval blok ukázkových lekcí, kterých proběhlo celkem šest.

Z pestré nabídky si mohli zájemci vybrat například z hodin přírodopisu, chemie, angličtiny či českého jazyka. Hodiny byly koncipovány jednak jako klasické 45minutové, jednak jako dvouhodinové lekce. Na výběr byly i ukázky výuky v tandemech, při kterých žáky nevyučuje pouze jeden učitel, ale dva. Tandemová výuka se u nás ve škole již běžně realizuje, její výhodou je především větší individualizace výuky. Všechny hodiny měly za cíl ukázat práci s metodami kritického myšlení, které vedou ke zvyšování čtenářské gramotnosti u žáků. Samozřejmostí bylo i aktivní zapojení asistentů v hodinách. Po skončení výukového bloku vždy následuje závěrečná reflexe, během které vyučující s přihlížejícími učiteli hodnotí uplynulou lekci, sdílí své postřehy a dojmy.

Více než dvacet tisíc korun vyběhli charitě studenti ze Žďáru.
Přes dvacet tisíc korun. Tolik studenti ve Žďáru vyběhali pro charitu

Odpolední semináře pro učitele byly zaměřeny na psychohygienu pedagogů, která bývá často opomíjena. Návštěvníci se tak mohli zúčastnit lekce relaxační muzikoterapie pod vedením Martiny Weinhőferové a výtvarně zaměřené lekce s Věrou Musilovou. Základní škola v Borech je součástí projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ již téměř tři roky. Za tu dobu měli zapojení učitelé díky projektu možnost intenzivně pracovat na svém rozvoji, získat velké množství užitečných zkušeností, znalostí, a také praktických materiálů do výuky.

Jsme rádi, že jsme nyní díky Otevřené škole mohli být těmi, kteří aktivně předávají své znalosti a dovednosti ostatním. Všem učitelům i žákům, kteří se na přípravě a realizaci Otevřené školy v Borech podíleli, moc děkujeme.

Dita Konečná, ZŠ Bory