Toto ocenění mohou obdržet pouze vybrané školy, ve kterých žáci s učiteli snižují ekologický dopad provozu školy a zlepšují její prostředí. Školní arboretum umožňuje mnohé environmentální vzdělávací aktivity a propojování výuky teoretických a praktických předmětů.

V rámci pěstitelství žáci šestého ročníku využili krásné počasí babího léta, arboretum prozkoumali, seznámili s rostlinami, které zde rostou a společně diskutovali o tom, co vše zde viděli. Získané poznatky následně využijí nejen v praktických činnostech, ale i ve výtvarné výchově, kde pracují na třídním ekokodexu nebo i v hodinách českého jazyka při psaní slohových cvičení na ekologické téma. Záleží nám na tom, aby děti získaly schopnosti a dovednosti, které jim umožní zlepšovat životní prostředí v místě, kde žijí.

P.S. Pečlivá hygiena rukou po návštěvě venkovních prostor je samozřejmostí, zvláště v dnešní epidemicky náročné době.

MARTINA RŮŽIČKOVÁ