Sousoší dvou suchohřibů ve Fryšavě je další zastávka na pouti za monumenty Michala Olšiaka. Stojí poblíž Fryšavské restaurace od roku 2013. Ve Fryšavě byla od 16. století sklárna, která patřila mezi nejstarší na Novoměstsku. V polovině 17. století zde zavedli výrobu benátského skla a ukázky výrobků je možné vidět v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. Po zániku sklárny, v první polovině 17. století, se zde začala těžit železná ruda pro kadovskou huť.

PETRA ZELINGEROVÁ