„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám,“ kouzlí úsměv na rtech zpěvem koledy Kašpar, Melichar a Baltazar. Tři mudrcové, kteří se přišli do Betléma poklonit Ježíškovi v jesličkách. Svátek mají šestého ledna. To je den, kdy oficiálně končí vánoční svátky, odstrojuje se stromeček a probíhá Tříkrálová sbírka, největší dobrovolnická akce v České republice.

Třiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Česká republika, začal prvního ledna 2023. Prvních patnáct dní nového roku její konání ve žďárském okrese zajistí Oblastní charita Žďár nad Sázavou. „Do terénu jsme předali pět set šedesát kasiček, které má na starost osmdesát asistentů,“ řekla Michaela Knížková, koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Městy a obcemi Žďárska projde s koledou na sedmnáct set koledníků.

K + M + B, Kristus požehnej tomuto domu, píší tři králové na dveře. „Pojďme i my drobným darem do Tříkrálové sbírky napsat lepší životní příběh klientům služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jejich vděk a úsměv ve tváři ať je nám odměnou,“ vyzvala ředitelka žďárské Charity Jana Zelená. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity.

Pro ty, kteří chtějí podpořit Tříkrálovou sbírku, ale koledníci je nezastihli doma, nebo se k nim domů nedostali, existuje možnost online přispění. Na webu Tříkrálové sbírky je připravena takzvaná online kasička. Přispět lze také na webu žďárské Charity prostřednictvím QR platby.

Jiří Marek, koordinátor propagace Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Tříkrálová sbírka 2023 v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou v číslech:
Počet kasiček: 560
Počet koledníků: cca 1700

Tříkrálová sbírka 2022 v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou:
534 kasiček ukrývalo 4 189 233 korun