Návrh Bětky Špačkové se realizoval již v květnu 2022 na ulici Jívová, realizace návrhu Honzíka Kišše se plánuje v srpnu 2022. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří akci podporují, a mladým umělcům, kteří se nebojí vzít štětce do ruky a návrhy přenést na velké plochy trafostanic.