„Pro naše klienty nabízíme celou řadu různých volnočasových aktivit, které se liší svým zaměřením, rozsahem i fyzickou náročností. Při jejich plánování velice dbáme na potřeby a zdravotní možnosti obyvatel. Snažíme se o zapojení co největšího počtu zájemců,“ uvedl ředitel Domova pro seniory Mitrov p.o. Josef Myslivec.

Na jednotlivých fotografiích si lidé přicházející do foyer chirurgického pavilonu mohou prohlédnout hned několik druhů činností, které pro klienty domova připravuje šest pracovnic oddělení sociálně aktivizačního pod vedením Miroslavy Špačkové. „Jsou to velice zkušené pracovnice, pro něž je důležitý hlavně individuální přístup k jednotlivci. Volnočasovým aktivitám věnujeme velkou pozornost, protože jsme si vědomi, že vedle péče o tělo je neméně důležitá péče o duši. Což vlastně vyjadřuje i vizi domova, kterou vystihuje rčení ‚dbejme, aby stáří nedělalo vrásky na duši, když je dělá na tváři ‘,“ vysvětlil Josef Myslivec.

Snímky, jejichž autorkou je Jana Pišínová ze Strážku, jsou mozaikou složenou z jednotlivých střípků činností, jimž se obyvatelé mitrovského domova věnovali v průběhu celého loňského roku. „Byly to aktivity zaměřené na co největší počet obyvatel, jako je například oslava Mezinárodního dne žen, letní zahradní slavnost, Mitrovské hody, Silvestr a další. A pak také skupinové aktivity, mezi něž patřilo třeba velikonoční a vánoční pečení, pletení pomlázek, výroba svíček, výroba skřítků, pletení z pedigu, péče o květiny a zvířata v domově i v parku nebo zdobení vánočních stromečků. Velmi oblíbená byla i pravidelná canisterapie. A nechyběly ani besedy a přednášky - promítání starých fotografií, trénování paměti, stolní hry či zpívání s Lenkou. A mnoho dalších,“ vyjmenoval ředitel Domova pro seniory Mitrov p.o.

„Rád bych moc poděkoval Janě Pišínové, pro kterou je fotografování velkým koníčkem. Odvedla profesionální práci a patří jí veliký dík za milý a citlivý přístup k obyvatelům našeho domova,“ dodal.

Helena Zelená Křížová