Návštěvníky do Lednice a celého lednicko-valtického areálu láká především krajina zformovaná do dnešní podoby dlouholetou prací zahradníků architektů zaměstnávaných tehdejšími majiteli panství, rodem Lichtenštejnů. Celý areál mezi Lednicí, Valticemi a Hlohovcem je považovaný ta nejrozsáhlejší člověkem komponovanou krajinu v Evropě. K nejvýznamnějším krajinotvorným prvkům patří lednické rybníky a uměle vysázený Boří les. Po celém areálu jsou také roztroušené takzvané salety, drobné či větší ozdobné stavby. K nejznámějším přímo v lednickém parku patří minaret a umělá zřícenina Janův hrad. Návštěvníci také rádi vyráží na vycházky k Apollonovu chrámu, ke Třem Gráciím  či prohlédnout si nedávnou opravený Belveder ve Valticích.  V samotné Lednici návštěvnímy přitahuje zámek, jehož dnešní podoba pochází z poloviny devatenáctého století a novogotické přestavby.