Při odchodu z parkoviště směrem k poutnímu areálu vidíme spoustu stánků včetně těch s velikonoční a náboženskou tématikou. Trochu mimo program působily obrovské romské rodiny, jejichž auta byla zaparkovaná okolo zbudovaných přírodních tábořišt s hořícím ohništěm. Nic proti, zřejmě šlo o legální gril-pointy, ale megadecibely reprodukované hudby nám znemožnily zjistit, co dobrého se na roštu připravuje. Po dalších desítkách metrů již začala vítězit hudba z právě začínající mše svaté ve venkovních prostorech okolo baziliky a kláštera s krásným venkovním oltářem.

Kubátova kovárna čp. 223 v Dolní ulici, dnes areál Domu kultury.
Trpká pachuť konce války. Devátého května přišlo ve Žďáře o život mnoho lidí

Toto nejnavštěvovanější poutní místo v zemi nabízí k prohlídce římskokatolickou baziliku s františkánským klášterem z 18. století. Dále venkovní křížovou cestu k Mariánskému prameni a poustevníkově jeskyni. Jméno Szentkút je složeninou slov szent a kút, tedy v překladu Svatá studánka či pramen. Ve 13. století se tu němému pasáčkovi zjevila Panna Maria a přikázala mu kopat do země. Zde vytryskl pramen a po napití začal pasáček mluvit. V dnešní době se do Szentkútu konají desítky poutí ročně a o stáčení vody je značný zájem.

Petr Broža