Trasa vás zavede na cestu dlouhou deset kilometrů, kterou zvládnete za přibližně tři hodiny. Vaše dobrodružství začne v parku u sokolovny v ulici U Zbrojnice před muzeem. Trasa samotná je náročnější kvůli většímu převýšení, které budete překonávat. Budete kráčet nejen po asfaltových ulicích města, ale také po prašných cestách a travnatých pěšinách kolem řeky Svratky.

Váš výšlap začne v ulici U Zbrojnice před muzeem, kde naleznete úvodní panel Malířské stezky. Odtud se vydáte parkem směrem k sokolovně, kde na vás čeká zastavení věnované malíři Jindřichu Bubeníčkovi. U křížení ulice Pionýrské a Žižkovy objevíte třetí informační ceduli o Jindřichovi Hlavínovi. Čtvrté zastavení s informacemi o Janu Odvárkovi a jeho díle najdete u hřbitova. Po dalších sto metrech v ulici Kostelní u zvonice je další informační cedule, kde se dozvíte více o Rudolfovi Hanychovi.

Divadlo Rozsochy hrálo pro stacionář Rosa v Bystřici nad Pernštejnem.
Manituova bota. Divadlo Rozsochy zahrálo pro Rosu. Výtěžek jde Charitě

Odtud budete pokračovat souběžně s naučnou stezkou Svratka, její historie a příroda, až dorazíte na náměstí Národního povstání, tam bude cedule věnovaná Josefovi Fialovi. Nyní se vrátíte po náměstí zpět k ulici Kostelní, ale hned odbočíte vlevo a vystoupáte prudkým kopcem do ulice Nad Školou, kde najdete tabuli s povídáním o Fedorovi Antonínovi Kracíkovi.

Po prudkém sestupu kolem řadových domů se vydejte k ulici Partyzánská, kde na vás čeká další zastavení a Marta Kovaříková. Budete pokračovat až ke stadionu do ulice Na Náhoně, kde má svoje místo cedule věnovaná Františkovi Emlerovi. Po ulici budete pokračovat až k odbočce na ulici Hlavní s desátým zastavením se vzpomínkou na Karla Balíčka.

Naučná stezka vás nyní zavede do Moravské Svratky, kde na křižovatce několika ulic najdete další zastavení a informace o Bohuslavovi Kubíkovi. Před vámi je další úsek trasy. Více než kilometr a půl dlouhá procházka lesem a loukami až k Hůrám, kde vás bude čekat další zastavení věnované Ludvíkovi Příhodovi. Další úsek trasy má délku tři a půl kilometru a povede vás po cestě a travnaté stezce na okraj lesa a kolem něj až na Zadní Hůru a zase zpátky do města. Uprostřed ulice Pláňava je další zastavení, jehož hlavním bodem je František Sadovský.

Ve Velké Bíteši začne od pondělí uzavírka tří ulic. Kvůli opravě retardérů.
Ve Velké Bíteši začne od pondělí uzavírka tří ulic. Kvůli opravě retardérů

Vaše cesta bude pokračovat do místní části Česká Cikánka. Tam vystoupáte do kopce k hotelu Svratka a dále do ulice Na Vyhlídce a informace o práci Oty Bubeníčka. U horní části golfového hřiště u červeně značené trasy vedoucí ke Karlštejnu najdete další infopanel, tentokrát o Josefovi Jamborovi.

Cestou vedoucí přes golfové hřiště se budete vracet zpět do Svratky. Přejdete kolem bývalého lomu a dojdete ke kříži nad ulicí Čs. armády, kde je zastavení věnované Františkovi Kavánovi. Od kříže se vydáte podél staré úvozové cesty do nových ulic Slunný vrch a Chocholáčova. Poslední zastavení informuje o Františkovi Cínovi Jelínkovi. Tam Malířská stezka končí.

Můžete pak pokračovat z kopce dolů směrem do centra Svratky, které je vzdálené pouhých pět set metrů. Tato úžasná cesta vám umožní prožít krásy Svratky tak, jak je viděli jejich malíři, a porovnat je s tím, co vidíme dnes.

David Štěpánek, Koruna Vysočiny