„Přivezli jsme dvě stě růží, které rozdáme nejen sestrám, ale také porodním asistentkám. Děláme to každoročně, je to už taková tradice,“ usmála se sekretářka vedoucí katedry Vysoké školy polytechnické Jihlava Lucie Mrkvičková, která studentky s koši plnými rudých květů doprovodila.

„Jsme za to velice rádi. Zpříjemnilo nám to dnešní den. Moc děkujeme,“ poděkovala za všechny obdarované náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Nové Město na Moravě Bohdana Marečková.

Helena Zelená Křížová