Za studenty přijel Jiří Gerža z Jaderné elektrárny Dukovany. Během interaktivních přednášek se hovořilo o významu elektřiny pro běžný život, ale také o tom, jaká ekologická, zdravotní a další rizika spojená s výrobou a spotřebou elektřiny jsme ochotni přijmout. „Přestože se výběr energetických zdrojů zdá na první pohled bohatý, uspokojit rostoucí požadavky lidstva lze jen rozumným využíváním všech možností. O poměru si pak rozhoduje každá země v návaznosti na přírodní, ekonomické a politické podmínky.“ vysvětlil lektor.

Pan učitel Jiří Neuman ocenil, že „nešlo o nudnou přednášku, ale bylo se na co podívat a na co si sáhnout – dozimetr, uranové sklo, spečená sláma, model vodní turbíny, malá solární elektrárna, tableta uranového paliva a spousta dalšího". Na dotaz, zda byla beseda pro studenty přínosná, odpověděl: „Je nám jasné, že bez energie se již lidstvo nemůže obejít a se stoupajícím počtem obyvatel naší planety jí bude zapotřebí stále více. Beseda nám naznačila, jakým směrem se dále ubírat, jaké jsou možnosti v současnosti a jaké v budoucnu.“

Osvětový projekt Energie – budoucnost lidstva je součástí vzdělávacího programu, který běží nepřetržitě již třiadvacátým rokem, a jeho cílem je poskytnout mladým lidem co nejvíce informací o všech ekonomických, ekologických, ale i politických a sociálních souvislostech energetiky. Snaží se je vést k tomu, že by měli o věcech přemýšlet v souvislostech a neměli by se bát vytvářet si vlastní názor. Besedy jsou pro školy zdarma, rezervace je možná na e-mailu: info@portaeduca.cz.

Martina Drábková