Osobní asistence je služba, jejíž poslání je pomáhat všem, kteří se z důvodu zdravotních obtíží svých či blízkých ocitli na cestě, kterou sami, bez pomoci ostatních, nemohou zvládnout.

Portimo, o.p.s. poskytuje osobní asistenci takřka 20 let. Do loňského roku byla služba určena výhradně dospělým a seniorům, kteří si i přes své zdravotní obtíže přáli zůstat ve svém domácím prostředí.

Večerní prohlídky na žďárském zámku.
Kouzlo baroka přilákalo o víkendu do žďárského zámku stovky návštěvníků

V roce 2019 se díky Nadačnímu fondu Avast podařilo službu rozšířit o cílovou skupinu dětí od 3 let věku. Cílem projektu s názvem „Spolu do života“ - zaměřeného na rozvoj služby Osobní asistence a dobrovolnictví - bylo rozšířit nabídku služeb pro rodiny s dětmi s handicapem, poskytnout návaznou podporu bývalým uživatelům rané péče a umožnit potřebný odpočinek pečujícím rodinám.

„V roce 2019 jsme zajistili podporu 8 uživatelským rodinám, což je dvojnásobný počet oproti plánovanému.“

Osobní asistentky poskytovaly rodinám podporu v jejich domácím prostředí, dětem pomáhaly v oblasti sebeobsluhy, s osobní hygienou, jídlem a pitím, doprovázely jek lékařům, do školy či při zájmových aktivitách. Asistentky také prošly odborným vzděláním na podporu psychomotorického rozvoje dítěte.

Z plesu.
Asociace pořádala 11. Ples Dobré vůle

Podpořený projekt „Spolu do života“ končí. Naší snahou však je na něj v nejbližší době navázat. Usilujeme o rozšíření současné kapacity služby, abychom podporu zpřístupnili většímu počtu uživatelů, tedy i rodinám s dětmi s handicapem.

„Nelehkou cestu za naše uživatele nemůžeme absolvovat, její směr si určují sami. Můžeme jim však cestu usnadnit, doprovodit je a poskytnout jim oporu ve chvíli, kdy jim dojdou síly…

Ivana Laštovičková, vedoucí služby Osobní asistence, Portimo, o.p.s