Od dubna roku 2020 jste lékařem Domácí hospicové péče, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Na úvod Vás poprosím o představení této služby čtenářům, kteří hospicovou péči neznají. Jakou pomoc nabízíte?

Domácí hospicová péče a hospic obecně poskytuje péči lidem, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a blíží se k závěru svého života. Velmi často se jedná o onkologické pacienty, pro které by další onkologická léčba znamenala větší zátěž než pomoc. Poslední dobou se však záběr hospicové péče výrazně rozšiřuje. Pečujeme častěji o pacienty, kteří trpí srdečními, plicními i jinými onemocněními a jsou v terminálním stádiu. Nicméně o pacienty se můžeme starat i v dřívějších stádiích jejich onemocnění. Právě zde se nám podařil velký krok kupředu. Od některých pojišťoven máme již nasmlouvanou paliativní ambulanci, nově i s VZP. To nám umožní pacientovi pomáhat podstatně dříve.

Pojem mobilní specializovaná paliativní péče zní velmi odborně. Upřesníte nám, o jakou formu činnosti jde?

Jedná se o systém nepřetržité péče o pacienty se závažným onemocněním, které již není léčitelné. Lidem, kteří se dostávají k závěru života, nestačí k jejich léčbě v domácím prostředí pouze dostupnost praktického lékaře v kombinaci se sestřičkami Domácí zdravotní péče.  Mobilní specializovaná paliativní péče nabízí nepřetržitou dostupnost jak sestřičky, tak i lékaře specialisty. Ti profesionálně zajistí léčbu bolesti, nevolnosti, dušnosti a dalších potíží, které pacienta v posledních dnech, týdnech, ale i měsících života mohou trápit. Současně poskytují pravidelné návštěvy, při kterých těmto obtížím co nejvíce předcházejí. Systém léčby je hrazen zdravotními pojišťovnami již od roku 2015. Tehdy fungoval v pilotním provozu pro pár hospiců.  Síť takovýchto hospiců se ale po celé České republice již několik let zdárně rozšiřuje.

Domácí hospic Vysočina zakončil rok vysázením třešňové aleje pod Třemi kříži
Domácí hospic Vysočina zakončil rok vysázením třešňové aleje pod Třemi kříži

Jak jste již zmínil, uživatelem hospicové péče je nevyléčitelně nemocný člověk v tzv. paliativní péči. Lidé obecně o smrti neradi slyší, obzvláště nyní v době epidemie. Je ale hospic jen o smrti?

Rozhodně není. Naopak lidem, kteří zavčas přichází do hospice, se snažíme všemi smysluplnými prostředky zlepšit kvalitu života, který jim zbývá, aby zbytečně netrpěli bolestí, dušností, nevolností, ale naopak, aby mohli žít co nejvíce normálně. S pacienty, pokud jim zbývá ještě nějaký čas, se proto bavím více o jejich životě než o jejich smrti.

Vaše péče probíhá v domácnosti nemocného. Napadá mě, že přijmout blížící se závěr života někoho, kdo je členem rodiny, tedy vašeho pacienta, není pro jeho blízké určitě jednoduché. Můžete i jim být nějak prospěšní?

Ano, určitě můžeme. V paliativní péči se staráme nejen o nemocného, ale i o jejich blízké. Ještě důležitější je to doma, kde je rodina pacienta důležitá i pro bezprostřední poskytování péče nemocnému. I proto je podpora blízkých pacienta nejen po stránce psychické naprosto nezbytnou součástí naší péče.

Jak tedy konkrétně taková podpora rodiny z vaší strany vypadá? Jak s rodinnými příslušníky pracujete?

V běžné ambulanci nebo nemocnici nemají bohužel zdravotníci dostatek času na rozhovor s pacienty, natož s jejich blízkými. My si ten čas naopak uděláme. Vysvětlíme jim vše, co je třeba. Nejen pro pacienta, ale i pro jeho blízké je velmi obtížné se smířit s blížícím se závěrem života, a proto jim jsme po celou dobu na blízku. Máme k dispozici dvě úžasné psycholožky, skvělou sociální pracovnici, obětavou pečovatelku, duchovní z daných lokalit, a společně s celým týmem tak podporujeme nejen pacienta, ale i jeho blízké. Samozřejmě pomáháme i s věcmi ryze praktickými. Pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči, poskytneme dohled u klienta, pokud si rodina, potřebuje něco zařídit, zajistíme pečovatelské úkony.

Pokud by někdo vaši péči potřeboval, jaké jsou vaše časové možnosti? Současně uveďme i cenové podmínky, abychom zmínili i tuto stránku péče.

Naše pacienty se snažíme přijímat během standartní pracovní doby. Nicméně není až tak vzácné, že pacienta, který má potíže, přijmeme i o víkendu. Snažíme se vyjít všem maximálně vstříc.  Nyní se potýkáme se zvýšeným zájmem o naši službu a sháníme nové spolupracovníky, abychom takto vstřícně a pružně mohli postupovat i nadále. Co se cenových podmínek týká, celkové náklady na poskytnutí naší péče na jeden den, které jsou hrazeny z dotací a darů, jsou něco přes dva tisíce korun. Cenu v mnoha případech navyšují i léky, které ne vždy jsou nejlevnější. Značnou část nákladů hradí i zdravotní pojišťovny. Pacient tak přispívá pouze menší částí ve výši 100 Kč denně. V této částce je zahrnuto i vypůjčení potřebných pomůcek.

Pane doktore, právě jste zmínil vypůjčení pomůcek vašim pacientům. S kvalitou vámi poskytované péče určitě souvisí i nutné a v tak náročné službě určitě i pokrokové vybavení a pravidelná aktualizace zdravotních pomůcek, které rodinám pronajímáte. Jak se vám daří je financovat?

Přesně tak. Rodinám průběžně zapůjčujeme i nové postele a moderní matrace, které zmenšují riziko vzniku proleženin. Z nutného vybavení je pro nás velmi důležitý ultrazvuk. Na velkou část těchto nově získaných pomůcek se nám podařilo získat dotaci Ministerstva zdravotnictví na podporu paliativní péče. Nicméně tato dotace hradí 70 procent a zbylou částku tak musíme sehnat jinde.

Potravinová sbírka - ilustrační foto
Charita na Žďársku shání potraviny pro potřebné, uspořádala sbírku

Zaujal mě vámi míněný nákup ultrazvuku. K čemu tuto pomůcku v běžné praxi používáte?

Naši pacienti mají často tekutinu na místech, kde by být neměla, například v břišní dutině nebo v hrudníku. A my jim můžeme pomoci tím, že tekutinu vypustíme. Tím se jím uleví, například lépe dýchá. To vše lze zcela bezpečně provést i v domácím prostředí, a to díky ultrazvuku, pro který najdeme i mnohé další využití. Díky podobným vylepšením se nám daří, abychom pacientům mohli ulevit doma a nemuseli do nemocnice.

K tomu, abyste mohli tuto náročnou práci vykonávat, potřebujete, jak jsme už zmínili, nejen kvalitní pomůcky, ale i kvalifikované kolegy. Kdo všechno tvoří váš pracovní tým?

V našem týmu nejsou jen lékaři a sestřičky, ale velkou roli mají i další pozice jako  koordinátorka, která vede celý tým a službu, dále sociální pracovnice, pečovatelka, psycholožky a duchovní. Máme i administrativní podporu. Nicméně aktuálně bychom potřebovali náš tým posílit téměř ve všech profesních složkách. Velká příležitost k rozvoji paliativní péče se nabízí i při spolupráci s domovy pro seniory, k čemuž rovněž potřebujeme kvalifikovaný personál.

S kvalitně poskytovanou péčí určitě souvisí i nutnost pravidelného vzdělávání, které službu posouvá dále. Jak zvyšujete kvalifikaci vašeho pracovního týmu?

V této době je oblast vzdělávání o něco obtížnější, nikoliv však nemožná.  Kromě účasti na online seminářích, kterých je v souvislosti s paliativou aktuálně dost, si vytváříme i semináře vlastní, kdy se vzděláváme navzájem. Poslední téma měly na starosti naše psycholožky. Zabývali jsme se tím, jak si i v této náročné době udržet dostatečnou odolnost.

Pane doktore, jsme v samém závěru našeho rozhovoru. Po celou dobu jsme se bavili o potřebách vašich klientů, vybavení, personálním zajištění, abyste pomohli co nejlépe a nejefektivněji. Je něco, s čím se v poslední době potýkáte, s čím potřebujete pomoci vy?

Napadá mě snad jediné. Nemocnice v poslední době posílají své pacienty domů. My se snažíme přijímat nemocné, kteří naši hospicovou péči potřebují, i když jich nyní máme více. Proto by nám nejvíce pomohlo najít nové kolegy, kteří by nám v péči o tyto pacienty pomohli, abychom měli dostatek času na odpočinek i na své blízké. Tato práce je hodně náročná, i když zároveň hodně uspokojující, protože vidíme, že lidem můžeme být doopravdy hodně prospěšní. Nicméně k tomu, abychom mohli poskytovat naši péči co nejlépe, je odpočinek zásadní. Jako u každé práce, kterou člověk dělá srdcem.

LENKA ŠUSTROVÁ

Oblastní charita Žďár nad Sázavou