O možných variantách tříkrálového koledování, plánovaných změnách a potřebnosti sbírky jsme si povídali s Ing. Janou Zelenou, ředitelkou Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Paní ředitelko, žďárská Charita v lednu oslaví dvacáté výročí Tříkrálové sbírky v okrese Žďár nad Sázavou. Většina akcí roku 2020 musela kvůli epidemii projít různými změnami. Předpokládám, že se tato inovace bude týkat i této nejrozsáhlejší sbírkové kampaně v naší republice. Jaké změny ve Vaší Charitě plánujete?

Doba, kterou prožíváme, je jiná, zvláštní, náročnější. Snažíme se v ní i přesto naplno žít, i když jinak. Stejně to bude i s jubilejním 20. ročníkem Tříkrálové sbírky. Rádi bychom, aby mohla být jako v minulých letech kontaktní akcí, kdy koledníci navštěvují domácnosti, přejí lidem vše dobré v novém roce a zároveň žádají o finanční dar pro potřebné. Vývoj epidemiologické situace ukáže, zda tato podoba bude možná. Musíme se tedy připravovat na více variant, a proto je ta letošní příprava na Tříkrálovou sbírku 2021 mnohem náročnější než v minulých letech. Jednou z variant je tedy tradiční koledování za zvýšených hygienických opatření. Druhou variantou je, že v obcích nebudou obcházet domy tříkrálové skupinky, ale pouze jeden dobrovolník. Ve spolupráci s obcí může být tato akce vyhlášena místním rozhlasem a doprovázena reprodukcí vánoční koledy. Nebo bude předem stanoveno místo (např. obecní úřad, obchod, fara), kam mohou lidé přinést svoje příspěvky. Třetí variantou je pouze online verze Tříkrálové sbírky, kdy dárci budou moci přispět přes online tříkrálovou kasičku, jejíž podobu najdou na našich webových stránkách www.zdar.charita.cz Zde naleznou i další varianty, jakým způsobem mohou přispět, např. online platbou, bankovním převodem nebo dmskou.

Vysočina dětem: Vysočina Tourism představil téma roku 2021
V roce 2021 se Vysočina Tourism zaměří na rodiny s dětmi

Možnosti plánovaného koledování jste již nastínila. Zmínila jste, že pokud bude epidemiologická situace ve státě příznivá, uskuteční se tříkrálová koleda za zvýšených hygienických opatření…

Ano, doufáme, že se tak stane… V rámci této optimistické varianty připravujeme pro naše koledníčky ochranné pomůcky a dezinfekce. Tříkrálové skupinky budou dodržovat rozestupy, budou se snažit o minimální přímý kontakt. Chceme zkrátka maximálně ochránit jak koledníčky, tak případné dárce.

A jak to vypadá s tradičním Tříkrálovým koncertem, který každoročně probíhá v Novém Městě na Moravě?

Bohužel jsme byli nuceni připravovaný Tříkrálový koncert zrušit. Právě zde jsme chtěli vzpomenout na dvacet let Tříkrálové sbírky a poděkovat všem koledníkům a dárcům, kteří se v uplynulých letech do sbírky zapojili. Podobně je to i se všemi doprovodnými a děkovnými akcemi pro koledníky, které také musely být zrušeny. Nechtěli jsme však naše dárce připravit o kulturní zážitek. Proto jsme se rozhodli uspořádat tzv. Benefici pro Tříkrálovou sbírku Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to v online prostředí. Oslovili jsme základní umělecké školy s možností vzájemné spolupráce. Žáci těchto škol budou moci přispívat svými dovednostmi na facebookovou stránku Benefice, která se právě připravuje. Potřebné informace naleznou zájemci v období vánočních svátků rovněž na našich webových stránkách www.zdar.charita.cz

Předávání 20. ročníku ČASované boty, ceny České asociace streetwork
Cenu streetworkerů získala Martina Horníčková z Nízkoprahového klubu Wellmez

Finance z Tříkrálové sbírky každoročně Charitu dá se říci tzv. „drží nad vodou“. Proč jsou pro Vaši organizaci tolik důležité?

Je to tak. Jsou pro nás velmi důležité, protože je můžeme použít tam, kde je to nejvíce potřeba, kde to hoří. Několikrát tříkrálové peníze zachránily služby, které se nepodařilo plně podpořit z veřejných zdrojů, a které bychom museli bez tříkrálové pomoci omezit. Mohli jsme využít část výtěžku na rekonstrukci našeho denního stacionáře Nesa. Využíváme je na krytí nákladů, na které se finance obtížně získávají, například na nákup aut pro naše terénní služby, na nákup zdravotních pomůcek apod. Část výtěžku pravidelně podporuje lidi, kteří se náhle dostali do tíživé situace, kterou sami nedokážou vyřešit. Tříkrálové peníze využíváme i pro podporu svozu uživatelů do našich stacionářů a pro mnoho dalších projektů.

Už víte, kam výtěžek sbírky roku 2021 zacílíte?

Rok 2021 je pro nás velkou neznámou. Trochu s obavou sleduji připravované změny v daňovém systému, na které se stejnou obavou reagují obce i kraj, které jsou našimi podporovateli. Už nyní máme zprávy, že objem financí určený pro naše služby bude v příštím roce i z těchto důvodů omezený. O to více doufáme, že se Tříkrálová sbírka vydaří a že nám bude moci případně podpořit alespoň část našich služeb.

Udělat radost se podařilo. Děti zazpívaly koledy seniorům
Udělat radost se podařilo. Děti zazpívaly koledy seniorům

Prozradíte nám, kam putovaly finance z letošní Tříkrálové koledy, tedy roku 2020?

V letošním roce jsme využili výtěžek Tříkrálové sbírky pro podporu terénních služeb. Právě v nich je nutným pracovním prostředkem našich zdravotních sester, pečovatelek, osobních asistentů, služební automobil. Díky Tříkrálové sbírce můžeme auta nakoupit, a tak vytvořit podmínky pro poskytování služeb lidem, které je potřebují a žijí v domácím prostředí po celém žďárském okrese. V letošním roce tříkrálové peníze pomohly také s řešením mimořádné situace v období nouzového stavu spojené s pandemií COVID-19. Dále částečně podpořily rozsáhlý projekt realizace zvedacího systému v našem stacionáři, pro pohodlnější přesuny našich imobilních uživatelů, a podpořily též dobrovolnické centrum, které se významně zapojilo do pomoci v období nouzového stavu.

Paní ředitelko, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Máte nějaký vzkaz dárcům či koledníkům Tříkrálové sbírky?

Chtěla bych všechny moc pozdravit, popřát jim všechno dobré, především pevné zdraví. A pokud situace dovolí a bude příznivá, chtěla bych koledníčky i dárce jako v minulých letech požádat o tolik potřebnou pomoc. Bez nich by tato akce nebyla. Zároveň je chci vyzvat, aby na sebe dávali velký pozor. Pevně věřím, že Tříkrálová sbírka roku 2022 už bude probíhat v lepších časech a že si všechno pak společně vynahradíme.

Lenka Šustrová