„Ráda bych vás za novoměstskou nemocnici přivítala a využívám této příležitosti, abych poděkovala kolektivu našeho radiologického oddělení za skvěle odváděnou práci pro naši nemocnici i pro naše pacienty,“ řekla na úvod radiologického kongresu Paprsky Vysočiny ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě Věra Palečková.

Tato vzdělávací akce má v Novém Městě už letitou tradici. Setkání radiologických odborníků, které jeho duchovní otec MUDr. Aleš Bílek, někdejší primář novoměstské radiologie, založil coby Fórum periferní radiologie, je dnes známé po celé republice pod názvem Paprsky Vysočiny. „Ročník jednadvacet uvedený na pozvánce i plné auditorium svědčí o tom, že radiologický kongres Paprsky Vysočiny patří mezi významné vzdělávací aktivity,“ podotkla Věra Palečková.

Odborníky na radiologii čekal plně nabitý program. Vyslechli si sérii přednášek zaměřených zejména na urgentní netraumatickou neabdominální radiologii. U řečnického pultu se střídali lékaři z nemocnic v Brně, Hradci Králové, Zlíně, Olomouci, Plzni, Liberci a dalších, nechyběli ani zástupci pořádající nemocnice. Podělili se se svými kolegy o vlastní zkušenosti, navázali nová přátelství, nastavili nové možnosti spolupráce.

Společně jsme v novoměstské nemocnici oslavili Mezinárodní den sester.
Nejen sestřičky dostaly v Nemocnici Nové Město na Moravě dárek ke Dni sester

Dalším bodem programu byly kazuistiky, tedy krátká sdělení o zajímavých pacientských případech. „Do téhle části se může přihlásit kdokoliv a na jakékoliv téma. Může si vyzkoušet přednášení a podělit se s kolegy o často velmi zajímavé případy. Kazuistiky velmi vítáme,“ uvedla primářka radiodiagnostického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě MUDr. Martina Slámová.

Příjemné odlehčení přinesl radiologický kvíz připravený MUDr. Karlem Nedvědem z Ústí nad Orlicí, po němž následoval neformální program.