První máj ve Velkém Meziříčí slavili už v roce 1890, za řadu let doznal množství velmi podstatných změn. Ty nejvelkolepější akce čítaly na tisícovky účastníků průvodů, v roce 1999, kdy se v tisku objevuje poslední pozvánka na prvomájový program, už šlo spíše o přátelské posezení v nevelké hasičské zbrojnici.

Podrobné informace o prvomájových oslavách ve Velkém Meziříčí se dozvíte ZDE

Prvomájové oslavy ve městech zachytily také městské kroniky. Nejen pamětníkům připomene historii ne tak dávnou zápis z roku 1982 z kroniky Žďáru nad Sázavou:

Oslava 1. máje ve Žďáře nad Sázavou i přes nepříznivé počasí proběhla ve velmi radostném ovzduší. Dechové hudby Jednotného klubu pracujícího a národního podniku Tokoz vyhrávaly již od ranních hodin a spolu s městským rozhlasem zvaly občany na prvomájové oslavy. Účastníci oslav se seřadili na pěti místech ve městě, aby se pak společně seřadili a společně pochodovali před tribunu na Gottwaldově náměstí.

Manifestace byla zahájena v 9.00 hod. předsedou městského výboru Miroslavem Grošofem. Hlavní projev přednesl člen krajského výboru a vedoucí tajemník okresního výboru KSČ Jindřich Matyáš. Mjr. Vladimír Tolmačov přednesl zdravici Sovětské armády. Předseda městského národního výboru Antonín Bubák přednesl rezoluce a pozdravné dopisy. Manifestace na náměstí se zúčastnilo kolem 20 000 občanů a mládeže.

Žďárské ulice byly spolu s veřejnými budovami i soukromými domy velmi pestře vyzdobeny. V průvodu byly zastoupeny všechny složky Národní fronty, Lidová milice, školní mládež, sportovci, požárníci. Transparenty s hesly vyjadřovaly vůli našich pracujících bojovat za udržení míru, za další rozvoj naší socialistické vlasti. Po skončení manifestace projelo žďárským náměstím 32 alegorických vozů.

V předvečer 1. máje se konal lampionový průvod v prostoru u Zimního stadiónu, kde byla zapálena vatra.

Kroniku je možné zhlédnout v elektronické podobě na webu žďárské Knihovny Matěje Josefa Sychry.