Žáci 5. až 9. ročníku se setkali se všemi studentkami ve dvouhodinových blocích, kde se dověděli mnoho zajímavých informací o jejich domovských zemích. Své prezentace měly doplněny množstvím poutavých videí. Ani třeťáci a čtvrťáci o setkání se stážistkami nepřišli. Všechny k nim zavítaly vždy na jednu vyučovací hodinu a i je krátce seznámily se svou zemí. Zajímavou aktivitou byla také lekce češtiny. Tu si pro naši zahraniční návštěvu na úterní odpoledne pečlivě připravili žáci 7. třídy.

Ve čtvrtek žáci vytvořili smíšené skupiny a společně se studentkami zpracovávali prezentace dané země, trénovali typický tanec nebo zpěv tradiční písně. V pátek pak vše vyvrcholilo v tělocvičně, kde jednotlivé skupiny postupně předvedly své prezentace v anglickém jazyce. Celý týdenní projekt byl zakončen aktivitou Global village, kde se žáci mohli se stážistkami vyfotit, nechat si je podepsat nebo se ještě zeptat na další informace.

Aktivity studentek se ale neomezovaly jen na dění ve škole. S učitelkami místní školy podnikly odpolední výlety do Žďáru nad Sázavou a Velkého Meziříčí. Zapojily se i do dění v obci. V pondělí navštívily místní kurzy anglického jazyka pro dospělé, v dalších dnech si zde zahrály volejbal nebo se s žáky prošly po vesnici a v sobotu vše završily účastí na místním masopustu.

Celý týden se nesl v duchu přátelství, spolupráce a hlavně konverzace v anglickém jazyce. Naši žáci se dozvěděli spoustu nových a velmi zajímavých informací a zcela jistě i někteří z nich překonali svou bariéru mluvit v cizím jazyce.

Učitelé ZŠ Bory