Naše putování Pernštejnským panstvím začneme v Nedvědici. A to stoupáním do kopců a přes Smrček, kde uvidíte historickou hasičskou stříkačkou, se dostanete k jedné z nejhezčích vyhlídek na hrad Pernštejn - Maria Laube.

Vodopád ve Vojnově Městci.
Zmrzlá krása na Žďársku. Vydejte se za ledopády i k vodopádu

Od hradu Pernštejn budete sestupovat až k říčce Nedvědičce, kde vás čeká dřevěný krytý most. Budete-li chtít se osvěžit, nevynechejte studánku Korejtko. Značená naučná stezka vás dovede k další krásné vyhlídce, tou je Skalní vyhlídka.

Zpátky do centra Nedvědice dojdete kolem železnice, za kterou vás čeká vilová čtvrť. Reprezentativní vily z přelomu devatenáctého a dvacátého století rozhodně stojí za zastavení.

Herálecká maškara je na prestižním seznamu.
Úspěch z Herálce. Unikátní maškara se dostala na prestižní krajský seznam

Pokud ještě nemáte dost a chcete se vydat dál, tak můžete pokračovat kolem Císařské studánky k řece Svratce, kterou budete sledovat až do Černvíru. Tam objevíte nejstarší dřevěný most na Moravě.

Můžete si taky domluvit návštěvu unikátního kostela Nanebevzetí panny Marie, který skrývá vzácné řezbářské práce a gotické nástěnné malby. Zpátky do Nedvědice se dostanete zase po druhém břehu řeky.