V projevech zaznělo mimo přání úspěšného využití a přání do budoucna také připomenutí celé dvanáct let trvající historie stavby, dějinných souvislostí letos již stoleté jednoty Orla v NMNM a poděkování těm, kdo se na stavbě podíleli. Projekt stavby připravila společnost Envigest s.r.o a vlastní stavbu provedla společnost Staredo s.r.o. Celá investice v hodnotě cca čtrnáct milionů byla finančně podpořena ze strany MŠMT, města NMNM a Kraje Vysočina.

Od září se také rozběhl pravidelný provoz. Jsou připraveny hodiny pilates a jógy, hernu využívají stolní tenisté, chystají se i aktivity taneční či jiné. Proběhla např. první rodinná oslava v prostorách klubovny Orlovny. Dosavadní uživatelé si pochvalují prostředí Orlovny i příjemnou atmosféru a uživatelský komfort.

Zveme všechny k využití uvedených nebo jiných aktivit. Zájemci volejte prosím na telefonní číslo 724 056 825.

BŘETISLAV WURZEL