Na nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě se uskutečnil koncert uměleckého uskupení Hradišťan & Jiří Pavlica. Součástí produkce bylo i společné vystoupení s novoměstským pěveckým sborem Novocantus.

“Rádi bychom poděkovali partnerům koncertu, ale i Horácké galerii, městu Nové Město na Moravě, Informačnímu centru, které prodávalo vstupenky a Novoměstským kulturním zařízením za obrovskou pomoc při přípravě koncertu.

Největší dík však patří všem lidem, kteří si v současné nejisté době zakoupili vstupenky, a přišli nás podpořit,” uvedl na začátku vyprodaného koncertu ředitel Hospice Petr Hradil. K prodeji bylo nabídnuto pět set lístků a všechny se podařilo prodat. Koncert se konal pod širým nebem, proto jedinou starostí organizátorů byla obava z deště. Ta se naštěstí nepotvrdila a všichni návštěvníci odcházeli spokojení a plní pozitivních dojmů.

V současné době probíhá v souvislosti s narozeninami Hospice i další akce organizovaná Domácím hospicem Vysočina, a to virtuální běh s Martinou Sáblíkovou, který končí v sobotu 29.srpna.

JARMILA POSPÍCHALOVÁ