Náš partner Volkssolidarität Stadtverband Chemnitz (Lidová solidarita, sdružení města Chemnitz) připravil pro naše děvčata ze III. ročníku oboru Ošetřovatelka dva týdny plné práce v domovech pro seniory, kde mohly žákyně rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti.

Ošetřovatelky měly možnost porovnávat úroveň péče v německých a českých sociálních zařízeních a komunikovat se spolupracovníky a klienty. A právě komunikace v cizím jazyce byla největším oříškem, který se děvčatům dařilo kompenzovat díky jejich odborným zkušenostem z českých pracovišť, a především díky ochotě pomáhat druhým lidem.

Součástí projektu bylo i bližší poznání naší sousední země, takže děvčata absolvovala okružní jízdu městem Chemnitz i cesty do jeho okolí a užila si výlet do Drážďan se jeho krásným historickým centrem, se Skleněnou manufakturou firmy Volkswagen, Muzeem hygieny i nákupy v obchodním centru Primark. Během pobytu se také samozřejmě musela děvčata o sebe postarat, zorientovat se ve velkém městě i dopravit se včas do práce. To všechno jsou pro mladé lidi na počátku jejich pracovního života zkušenosti k nezaplacení.

SOŠ Nové Město na Moravě přivítá na jaře příštího roku početnou německou delegaci pracovníků sociálních zařízení a představí jim teoretickou výuku ošetřovatelek i praktickou výuku ve zdravotnických a sociálních zařízeních v Novém Městě na Moravě a okolí. Během návštěvy budeme plánovat další spolupráci a především proběhne výměna zkušeností z oblasti získávání zájemců o ošetřovatelskou práci, která je velmi potřebná, veřejností velmi žádaná a přitom tak málo doceněná.

M. Ondráčková, SOŠ Nové Město na Moravě