Nedávno jste si mohli všimnout příletu již tradičního návštěvníka Horního rybníka ve Žďáře nad Sázavou, husice nilské. Husice nilská je druh invazivní, zařazený mezi pět druhů ptáků s takzvaně významným dopadem na Evropskou unii. Je velmi agresivní k ostatním ptákům, a to hlavně v otázce hnízdění.

Mnohem vzácnější druh zahlédnete pouze v tomto období. Nad Horním rybníkem bylo hlavně minulý týden možné v ranních a odpoledních hodinách pozorovat po obloze se prohánějící velké bílé ptáky. Jsou to protahující racci bělohlaví, jejichž tradiční hnízdiště se nacházejí v okolí Černého a Kaspického moře. Tato zvířata však pravděpodobně poletí na hnízdiště v Polsku, kam se racek bělohlavý rozšířil v polovině dvacátého století. V těchto dnech už je častěji uvidíme na větších vodních plochách v okolí Žďáru nad Sázavou, jako jsou rybníky Dívka, Velké Dářko, Velká Skalka a další.

Petr Piechula, AOPK ČR - Správa CHKO Žďárské vrchy