V pátek 8. května zahráli klinetům Domova pro seniory Pelhřimov učitelé tamní základní umělecké školy. Počasí přálo, koncert byl krásný. Naši klienti koukali z teras, oken a u hymny někteří plakali radostí.Děkujeme za pěkný zážitek.

PETRA KRATOCHVÍLOVÁ

Domov pro seniory Pelhřimov