Od konce vánoc svolávali vedoucí různých skupin své kolegy na tzv. místně zvaný "VOSTATKOVÉ VÉBOR" , kde se vymyslí téma každé skupiny do průvodu. Potom se po večerech při zabijackovych specialitach a odpovídajícím pití schází a připravují své masky se kterými vystoupí z tajných dílen až těsně před průvodem.

Skupina Petra Broži své téma neutajila a letos volně navazuje na loňskou dětskou skupinu kůrovcu. Půjdou za houby, protože kůrovec plení lesy a na plném světle ve vykácených mýtinách zmutovaly houby do lidské velikosti a hledají nová místa k životu. Proto budou výtrusy a jiný genetický materiál nechávat v Pikárci u každého domu a dle zájmu i hostům. Pro diváky se tak naskýtá moznost zajít si na houby neobvykle v zimě 22.unora.

Očekávají se mimo jiné i lékaři nejen proti korunaviru, ale i euroviru či dolarviru. Všichni příznivci "Pekareckech vostatku" jsou zváni nejen na zahájení v poledne u kulturního domu, ale i po celé odpoledne na průvod s dechovkou od domu k domu. Končíme večer a v noci v kulturním domě.

Petr Broža