V praktické části měli soutěžící vyrobit na soustruhu a frézce ve stanoveném čase obrobek dle výkresové dokumentace. V teoretické části tento obrobek měli změřit a hodnoty zapsat do protokolu. Posledním úkolem bylo prokázat teoretické znalosti z jejich oboru a výpočet řezných podmínek.

Ve velmi silné konkurenci se naši Obráběči kovů v jednotlivcích umístili velmi dobře. Milan Marek celkově na 2. místě a Martin Kuráň na 3. místě. V kategorii družstev celkově tito žáci obsadili 1. místo.

Protože Milan Marek patřil ke dvěma nejlepším účastníkům v kraji Vysočina, postupuje do celostátní odborné soutěže Kovo Junior, kterou pořádá Cech KOVO, a bude tak soutěžit o cenu „České ručičky“ ve dnech 1. – 3. 4. 2020 ve Ždáře nad Sázavou.

Za příkladnou reprezentaci nejen SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš a Střediska praktického vyučování, ale i První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., poděkoval oběma obráběčům a předal finanční i věcné odměny osobně generální ředitel a předseda představenstva PBS, a.s. Ing. Macholán.

Poděkování patří nejen žákům, kteří se soutěže zúčastnili, ale i všem učitelům SOŠ J. Tiraye, kteří se na přípravě soutěže podíleli.

Bc. Aleš Janíček SPV PBS