Cvičení má předem připravený scénář a jeho průběh je po celou dobu monitorovaný. Při následném přehrávání se pak hodnotí práce a reakce jednotlivých aktérů a doporučuje se, co by se dalo zlepšit. Cílem je zjistit slabá místa a načerpat co nejvíce vědomostí, tak aby se zlepšila spolupráce zdravotnického personálu na všech úrovních.

Novoměstská nemocnice je součástí národní sítě iktových center. Ta se zaměřují na diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod. V novoměstské nemocnici funguje iktové centrum od roku 2012.

Základem úspěchu v péči o pacienty s CMP je speciálně vyškolený mezioborový tým a vybavení umožňující rychlou diagnostiku problémů a jejich léčbu v rané fázi. Aby tým fungoval bez jediné chybičky, na to dohlíží Evropská organizace pro CMP společně s iniciativou Angels, která také nemocnicím na základě jejich výsledků uděluje ocenění. A zároveň zdravotníkům pomáhá se simulovanými tréninky. Tak aby dokázali čas, který uběhne od příjezdu pacienta až do jeho ošetření, co nejvíce zkrátit. „V případě cévní mozkové příhody hraje čas klíčovou roli,“ připomenul při nácviku Martin Liptay, konzultant iniciativy Angels.

„Při simulaci jsme podali léčbu pacientovi za osmnáct minut. Je to dobrý výsledek, ale máme ještě prostor se zlepšit. Jsme rádi, že nám iniciativa Angels pomáhá v dalším rozvoji,“ dodal lékař Zoltán Németh z neurologického oddělení novoměstské nemocnice.

Helena Zelená Křížová, mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě