Novoměstská nemocnice je součástí sítě iktových center České republiky od roku 2012. Základem úspěchu v péči o pacienty s CMP je speciálně vyškolený mezioborový tým. Ten disponuje vybavením pro rychlou diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod v rané fázi, léčbu komplikací i zajištění následné rehabilitace.

Ročně je na neurologickém oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě hospitalizováno okolo třinácti set pacientů. „Z toho je tři sta pacientů hospitalizováno s akutní CMP. Přibližně pěti desítkám z nich je poskytnuta trombolytická léčba, což je léčebná metoda používaná k rozpuštění akutního uzávěru některé z mozkových tepen krevní sraženinou. V indikovaných případech zajišťujeme rychlý transport pacientů do komplexních cerebrovaskulárních center, kde může navazovat mechanické odstranění krevní sraženiny,“ doplnil doktor Németh.

Helena Zelená Křížová