Odměnu, kterou andělé předávali, si ale nemocní museli nejprve zasloužit. Někteří přednesli básničku, jiní si zazpívali společně s čerty, anděly i Mikulášem. „Jé, vy jste krásní,“ ocenili pacienti převleky, které na sebe vzaly studentky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou. Nemocným tak dívky zpestřily den a za to jim patří velký dík!

Helena Zelená Křížová