Údržbáři nachystali prodejní stánky, kuchaři napekli perník a navařili várnici čaje. Foyer pavilonu chirurgických oborů se na jeden den proměnilo v jedno velké tržiště.

Poslední vozík uranové rudy byl z dolu Rožná 1 u Dolní Rožínky vyvezen z hlubin na povrch 27. dubna 2017.
Diamo bude propouštět, závod v Dolní Rožínce se sloučí s ostatními

Veškeré nabízené zboží vyrobily šikovné ruce zaměstnanců nemocnice. Co stánek, to originál. Na své si tam přišel každý. O zpestření a zábavu se pak postaralo duo potulných rytířů. Kromě předváděných scének poskytli přítomným i možnost vyzkoušet si boj se zbraní v ruce.

„Učili jsme je zacházet s kordy, jeden a půlručními meči, kterým se říká bastardy, a muži si vyzkoušeli i dvouručáky,“ vysvětlila členka rytířského dua, která je také zaměstnankyní novoměstského zdravotnického zařízení.