Příchozí měli hned několik možností, jak si prohlídky zkombinovat. Zájemci o nejstarší historii se mohli doslova ponořit do zámeckých sklepů, kde se dozvěděli nejen o jejich funkci v minulosti, ale prohlédli si také nejstarší stavební prvky a skalní labyrint. Navíc mohli obdivovat i nově zrestaurované fresky na vnitřním nádvoří, které dokumentují sňatky bývalých majitelů.

Kdo chtěl v historické lince pokračovat, objednal se na prohlídku šlechtických salonů, kde se seznámil nejen se samotnou historií objektu, ale i významnými majiteli.

Ale jelikož celá akce pořádaná Asociací muzeí a galerií nesla název Festival muzejních nocí, představilo muzeum veřejnosti i svoji odbornou činnost, a to formou návštěvy depozitářů. Zájemci si mohli prohlédnout, jak jsou uskladněny předměty, které nejsou právě vystavovány, jak se o ně pečuje a co je třeba všechno zabezpečit. K vidění byla i přírůstková kniha, do které musí být každý předmět, který se stává součástí sbírek, zapsán. Návštěvníci tak mohli doslova nahlédnout pod pokličku muzejní práce a přesvědčit se, že práce muzejníka nespočívá pouze v provázení po expozicích, ale že spousta odborné práce zůstává skryta právě za zdmi depozitářů.

Po celý večer byl otevřen výstavní sál, kde mohli zájemci o výtvarné umění strávit příjemné chvíle u tvorby velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala. Ti, kdo se do umění chtěli ponořit hlouběji, pak navštívili i nový muzejní program věnující se právě moderně.

Lucie Pavelcová, Muzeum Velké Meziříčí