Odpolední mši svatou, určenou hlavně pro nejmenší farníky, zahájil pan farář Blažej Hejtmánek přinesením Ježíška do jesliček. O hudební doprovod bohoslužby se postarala místní schola, která dokreslila příjemnou vánoční atmosféru koledami. Ty zněly i po skončení mše svaté, věřící se ještě chvíli zdrželi na prostranství před kostelem. Dali si alkoholický i nealkoholický punč a počkali také na tradiční vystoupení trubačů z věže. Na setkání letos přišlo opravdu hodně lidí. 

Na fotografiích je vidět také krásná výzdoba kostela. Doplňuje ji možná jediný sníh, který ve Žďáře o Vánocích neroztál.