Na děti čekaly v nebi, tedy v Horáckém muzeu, také andělské dílny, kde si mohly vyrobit něco pěkného na památku. Zajistil je novoměstský Dům dětí a mládeže. Nechyběla samozřejmě také audience u svatého Mikuláše.

Živo bylo v také v Horácké galerii. Tam se odehrával doslova čertovský rej. Odvážné děti se zúčastnily čertovských dílen a her a mohly se dokonce setkat i s Luciferem. Pro hladovce se podávaly ďábelské topinky a mnozí využili také služeb pekelné kavárny.