O víkendu 13.-14. srpna jsme důstojně oslavili 150. výročí založení prvního organizovaného bítešského spolku a jednoho z nejstarších na Moravě, sboru dobrovolných hasičů. Oslava započala slavnostní mší svatou ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele, kterou sloužil R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný, pověřený duchovní službou pro uniformované služky v rámci Brněnské diecéze, a R.D. Mgr. Bohuslav Poláček. Po mši se pozvaní hosté přesunuli do kulturního domu, kde se odehrála slavnostní schůze. V úvodu starosta sboru Jiří Kubíček přivítal vzácné hosty, mj. čestného starostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a starosty Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina Jana Slámečku, prezidenta Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky Bc. Jozefa Smolinského, emeritního generálního ředitele HZS ČR generálporučíka Ing. Drahoslava Rybu, zástupce Německého hasičského svazu Hanse Joachima Augustina a mnoho dalších z České republiky i ze zahraničí.

Následovalo uctění památky zakladatelů sboru a pokračovatelů vznešené myšlenky pomoci bližnímu, bratří a sester hasičů. S historií a současností sboru seznámil Mgr. David Dvořáček. Dalším bodem programu bylo ocenění členů za vykonanou práci. SDH Velká Bíteš udělil čestné uznání pěti členům. Okresní sdružení hasičů Žďár nad Sázavou udělil medaili „Za příkladnou práci“ dvěma členům a medaili „Za zásluhy“ pěti členům. KSH Kraje Vysočina udělil čestné uznání šesti členům a medaili sv. Floriána třem členům. SH ČMS udělilo medaili „Za mimořádné zásluhy“ třem členům. Nejvyšší ocenění Řád sv. Floriána jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci pro naplnění hasičského poslání a za zásluhy o rozvoj hasičských záchranných služeb obdrželi Jaromír Koza, Milan Tesař, Pavel Kunc a Čestmír Hrobař. Sbor dobrovolných hasičů udělil titul Čestný velitel SDH Velká Bíteš Ludvíku Zavřelovi. OSH Žďár nad Sázavou udělil medaili „Za zásluhy“ Ing. Milanu Vlčkovi a Bc. Tomáši Zedníkovi za osobní nasazení při získání nových zásahových požárních automobilů CAS 30 Tatra Terra, dopravního automobilu Mercedes-Benz Sprinter 4x4 a osobního automobilu Honda CR-V. Dále medaili „Za zásluhy“ obdrželo Město Velká Bíteš, Informační centrum a klub kultury Velká Bíteš, Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, požární stanice Velká Bíteš a R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný za dlouhodobou podporu a spolupráci.

Nedělní pouť "Na kostelíčku" přinesla zajímavý program pro děti i dospělé.
Hudba, mše i pohádky. Novoměstští oslavili Pouť na kostelíčku

Čestný starosta SH ČMS a starosta KSH Jana Slámečku dekoroval čestný prapor SDH stuhou III. stupně. Prezident DPO SR Jozef Smolinský dekoroval prapor pamětní stuhou u příležitosti sto let založení Zemské hasičské jednoty hasičské na Slovensku. Za TJ Sokol Velká Bíteš dekoroval prapor jednatel Bc. Luděk Tuček a místostarosta Jiří Klíma pamětní stuhou České obce sokolské. Starosta města Ing. Milan Vlček a velitel JSDH Josef Vlček ocenily členy JSDH medailemi „Za aktivní činnost v jednotce SDH obce“ I. stupně – dva hasiče; „Za aktivní činnost v jednotce SDH obce“ II. stupně – šest hasičů; „Za aktivní činnost v jednotce SDH obce“ III. stupně – tři hasiče. R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný předal za duchovní službu plaketu sv. Floriána.

Následovalo pohoštění a volná zábava. V neděli hodinu po obědě se v okolí kulturního domu začali množit modré hasičské uniformy a červená hasičská auta. Následně průvod vedený praporečníky v doprovodu dechové hudby Lesanka prošel městem na Masarykovo náměstí, kde byl pro četné diváky připravený program. Po zdravicích starosty města Ing. Milana Vlčka a starosty OSH Žďár nad Sázavou Luboše Zemana proběhlo dekorování pamětními medailemi kolektivu mladých hasičů, který pracuje při sboru. Následovala ukázka historického hašení za pomocí ruční čtyřkolové jednoproudní stříkačky z roku 1898 v podání SDH Heřmanov, preventivní program jak se zachovat při vzplanutí oleje na pánvi, ukázka automobilního jeřábu AJ-35 Liebherr LTM 1030–2.1 HZSP Správy železnic JPO Brno a ukázka zásahu při dopravní nehodě v podání JSDH Velká Bíteš. Na dolní straně náměstí byla vystavená historická i moderní hasičská technika. Pro návštěvníky bylo otevřené městské muzeum s expozicí o historii sboru.

Ve Svratce se v sobotu konal už 14. Retroden.
Retroden ve Svratce: historická auta, módní přehlídka i duo Kamélie

Tímto si dovolujeme poděkovat sponzorům, bez jejichž přispění by se oslavy nemohly konat. Děkujeme především Městu Velká Bíteš, dále děkujeme za významnou pomoc Technickým službám Velká Bíteš, Městské policii Velká Bíteš, Policii České republiky, Městskému muzeu Velká Bíteš a Informačnímu centru a klubu kultury Velká Bíteš a všem, kteří jakkoliv pomohli s organizací a zdárným průběhem oslav.

Všem zúčastněným děkujeme

Výbor SH ČMS-SDH Velká Bíteš