Denní stacionář Rosa v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho posláním je podpora udržení a rozvoj dovedností osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti a začlenění se do běžné společnosti.

Žáci základních škol na Vysočině dosahují v angličtině úrovně maturantů.
Žáci základních škol na Žďársku zvládají angličtinu na úrovni maturantů