Provádí kostelem svatého Mikuláše, promlouvá s Janem Štursou, poodhaluje historii Tří křížů. Usedá v kině a v Červené vile beseduje s architektem Josefem Gočárem. Jan Zrzavý je ideálním průvodcem po Krucemburku, který rád maloval a poblíž jehož kostela je pohřben. Místo si vybral sám, aby mohl hledět na kostelní hodiny.

Malíř Jan Zrzavý byl významnou uměleckou osobností dvacátého století. Narodil se v Okrouhlici u Havlíčkova Brodu, ale sám tvrdil, že za své pravé rodiště pokládá Krucemburk. Je po něm pojmenováno místní náměstí, na obecním úřadě je možné navštívit pamětní síň věnovanou životu a dílu umělce. 

Komiksový průvodce Krucemburkem, Starým Ranskem a Hlubokou pracuje s fotografiemi, do kterých je dokreslená postava malíře Zrzavého i dalších významných osob včetně bublin s dialogy, vysvětlivkami i medailonky osobností. 

Významné stavby a místa v Krucemburku a okolí uvádí také v minulém roce instalované informační tabule a cedulky. Nabízí stručný popisek, ilustraci a také QR kód, který odkáže na další informace. Turistům pomáhají v orientaci v obci a okolí a místním naopak nabízejí možná nový a neotřelý pohled na jinak důvěrně známá místa. I za jejich podobou stojí Ondřej Janda v úzké spolupráci se zástupci obce.