Uskupení Fetes Galantes, pod řezijním vedením světově respektované choreografky Béatrice Massin, vzbudilo na KoresponDance největší ohlasy. Tanečníci v pestrobarevných kostýmech ztvárnili úchvatné a propracované choreografie, jež byly prolnutím dílem současného a dílem barokního tance na hudbu Mozartova Rekviem. Odsud také název představení Rekviem – Veselá smrt, jež mělo po vzoru mexické tradice divákům zprostředkovat, že ve vnímání smrti se dá najít i pozitivní a krásný rozměr. Pro KoresponDance se jednalo o první adaptaci inscenace v outdoorových podmínkách, což dokazuje, že in situ představení mají obrovský smysl.

V Cikháji slavili 655 let od založení obce.
V Cikháji mají vlastní omalovánky. Pokřtili je u příležitosti velkých oslav

Následoval projekt Rezonance, na němž vedle Fetes Galantes s Béatrice Massin participovalo naše přední těleso v oblasti barokní hudby, Collegium 1704. Rezonance se konala v kapli sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, vrcholné stavbě Jana Blažeje Santiniho. Její neopakovatelné genius loci a hra světla si dokonale notovala s hudbou a zpěvem, stejně jako s tanečními kreacemi na Santiniho číslo 5. Výkony umělců v obou představeních po právu sklidily nekončící ovace ve stoje.

Barbora Hajná

Upoutávka na letošní Korespondance.

Zdroj: Youtube