„Ráda bych poděkovala všem, kteří přispěli ke skvělému průběhu tradiční říjnové akce Koláč pro hospic. Především mým charitním kolegyním, které akci výborně připravily a zorganizovaly, všem pracovníkům a dobrovolníkům, kteří se zapojili do samotné realizace. Díky všem dárcům, kteří svým příspěvkem podpořili Domácí hospicovou péči Oblastní charity Žďár nad Sázavou a byli obdarování sladkým koláčem. Mé velké poděkování patří též spolupracujícím organizacím, především Střední škole gastronomické Adolfa Kolpinga, jejíž studenti pro nás napekli část sladkého pečiva, studentům Biskupského gymnázia i Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem, Gymnázia a Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí, všem spolupracujícím pekárnám a firmám, které se do akce zapojily,“ sdělila s nadšením Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

V roce 2020 odměnilo štědré dárce 2 707 kusů koláčů. Tehdy byl výtěžek o 70 tisíc nižší, přesněji 141 738 Kč. Letos se díky nově navázané spolupráci se Střední školou gastronomickou Adolfa Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou podařilo množství pečiva navýšit o tisíc kusů, z toho 400 kusů připravili ještě v den sbírky. Škola tak zareagovala velmi pohotově na stále narůstající zájem veřejnosti o podporu Domácí hospicové péče. Zbylé kusy dodaly lokální pekárny.

„Středeční den byl pro nás dnem požehnání a velké radosti. Jsme rádi, že jsme měli možnost spolupodílet se na ušlechtilé akci s názvem Koláč pro hospic, kterou žďárská Charita každoročně pořádá. Společná akce byla pro naše studenty a pedagogy velkým obohacením,“ vyjádřil své díky Ing. Jiří Cočev, ředitel Střední školy gastronomické Adolfa Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou.

Tradičními dodavateli krásných a voňavých koláčků byly i lokální pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice. Opět se zapojilo Pekařství Koudelka z Bystřice nad Pernštejnem a Karlova pekárna z Velkého Meziříčí.

Do organizace aktivně přispělo i dobrovolnické centrum Kambala, kdy dobrovolníci centra vypomáhali na jednotlivých stanovištích s organizací.

„Letos jsem byla poprvé jako dobrovolník na stánku s koláči, což byl pro mě velký zážitek. Bylo znát, že sbírka se stále více dostává do povědomí veřejnosti a lidé si uvědomují, jak moc je služba Domácí hospicové péče potřebná. Myslím, že si sami uvědomují její důležitost, a nejspíše vnímají i to, že ji jednou budou možná potřebovat jejich blízcí nebo oni sami,“ sdělila dobrovolnice Zdenka.

Ve Žďáře nad Sázavou bylo možné již po páté ráno možné oslovit dobrovolníky a pracovníky žďárské Charity před vstupní branou firmy ŽĎAS, a.s. a před firmou Del a.s. na Strojírenské ulici. V sedm ráno se pak otevřel stánek na Horní ulici a u Pěší zóny, který obsluhovali studenti a pedagogové Střední školy gastronomické a Biskupského gymnázia. Zde bylo možné po celý den kontaktovat pracovnice Domácí hospicové péče. Do sbírky se opět zapojila firma TOKOZ a zaměstnanci Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Sdružené administrativní budovy Finančního úřadu, Úřadu práce, Okresního soudu a Okresního státního zastupitelství. Koláče mohla získat veřejnost na Poliklinice a v dm drogerie markt na Brněnské. Novinkou byl i pojízdný vůz, který v průběhu dne zastavoval na frekventovaných lokalitách města.

„Letošní Koláč pro hospic se navzdory nevlídnému počasí vydařil. Měla jsem možnost vyrazit s naším novým koláčovým vozem a jsem za to moc ráda. Bylo příjemné vidět, jak je veřejnost vůči nám otevřená. Je to pro mě signálem toho, že hospicová péče je zkrátka součástí našich životů a dostává se v posledních letech více do povědomí. Pro koláč se zastavovali lidé všech věkových skupin. Výjimkou nebyli ani studenti, což mě mile překvapilo. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo jakkoliv přispěli, ať už svým časem nebo finančně. Moc si toho vážím,“ uvedla své zážitky vedoucí Domácí hospicové péče Barbora Boháčová.

V Bystřici nad Pernštejnem přispívali obyvatelé do kasičky na horním náměstí a ve Velkém Meziříčí u kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Lidé zde mohli získat informace o terénní hospicové péči. Dobrovolníky bylo možné pak potkat v průběhu dne i v terénu

Domácí hospicovou péči je možné podpořit i nadále až do konce října prostřednictvím webových stránek, kde lze využít platbu bankovním převodem či QR platbu.

Domácí hospicová péče, která je jedním ze sedmnácti zařízení žďárské Charity, poskytuje svou péči lidem, kteří chtějí být v posledních chvílích života se svými blízkými v prostředí, které mají rádi. Služba je určena těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím a také jejich blízkým po celém okrese Žďár nad Sázavou. Tým pracovníků zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, pečovatelky, psychologa a duchovního.

close Koláč pro hospic info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Koláč pro hospic


Kontakt:

Vedoucí Domácí hospicové péče: Barbora Boháčová, mob.: 731 636 957, e-mail: barbora.bohacova@zdar.charita.cz

Koordinátorka kampaně: Mgr. Lenka Šustrová, mob. 777 155 389 e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz

Koordinátorka dobrovolníků: Michaela Daňková, mob. 605 597 204,
e-mail: michaela.dankova@zdar.charita.cz

LENKA ŠUSTROVÁ

Oblastní charita Žďár nad Sázavou