„Velmi jsme zvažovali, zda letošní kampaň vůbec uspořádáme. Nakonec jsme se rozhodli ji přesunout do venkovních prostor a online prostředí a všechny organizátory vybavit ochrannými prostředky,“ vysvětluje Barbora Hadrous, vedoucí Domácí hospicové péče.

Žďárští občané budou moci kampaň Koláč pro hospic podpořit u stánku na Horní ulici vedle firmy Vesna lahůdky v době od 6.00 do 17.30 hodin.

Před šestou hodinou ranní budou dobrovolníci s koláčky k zastižení před firmou Žďas, a. s. a Del, a.s. na Strojírenské ulici ve Žďáře nad Sázavou. Koláčky bude možné získat v kanceláři vrchní sestry Domácí zdravotní péče i v suterénu žďárské Polikliniky od 8.00 do 12.00 hod.  Dále dobrovolníci k zastižení od 8.30 do 10.00 hodin před Městským úřadem a od 11.00 do 13.00 hodin před budovou Úřadu práce Žďár nad Sázavou. Do kampaně se zapojila i firma PKS holding a.s. a Tokoz a.s. a rovněž i bezobalový obchůdek Bezobalík na ulici Dolní a dm-drogerie mark na ulici Brněnské.

Během dopoledne bude možné potkat dobrovolníky s koláčky z řad studentů Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické na náměstí a Gymnázia Žďár nad Sázavou na frekventovaných místech Žďáru nad Sázavou.

Ani sníh, ani mráz, ani koronavirus Zlatý list nezhatil
Ani sníh, ani mráz, ani koronavirus Zlatý list nezhatil

V Bystřici nad Pernštejnem mohou zájemci získat koláčky především na horním náměstí vedle prodejny Supermarket Albert od 6.00 do 17.30 hodin. Odměnit se koláčem bude možné i v Turistickém a informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem.

Ve Velkém Meziříčí bude stánek umístěn od 6.00 do 17.30 u kostela sv. Mikuláše. V průběhu dne mohou potkat zájemci i v ulicích města.

Každoročními dodavateli chutných koláčků jsou místní pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice. V Bystřici nad Pernštejnem se do kampaně zapojí Pekařství Koudelka a ve Velkém Meziříčí Karlova pekárna.

Do organizační pomoci při kampani velmi aktivně přispělo dobrovolnické centrum Kambala, které spadá pod žďárskou Charitu, a to vysláním svých dobrovolníků na pomoc při organizaci kampaně.

„I v této nelehké situaci ve státě je důležité si uvědomit, že se stále staráme o paliativní pacienty, kterým se závažná onemocnění nevyhnula a jejich rodiny se o ně chtějí postarat ve svém domácím prostředí. Naši péči potřebují a my jsme stále připraveni postarat se o ně až do konce a být jim nablízku. Potřebnost zajištění financí na chod služby, pro který nám nestačí dotace a další zdroje, tak stále přetrvává,“ vysvětluje Barbora Hadrous.

I pro letošní rok bude možné podpořit Koláč pro hospic online, a to na webových stránkách www.zdar.charita.cz

Majdulu odložil do Azylu v Pelhřimově majitel. Nyní hledá novou rodinu.
Stále čeká. Najde přátelská fenka Majdula novou, milující rodinu na Žďársku?

Případní dárci mohou zvolit i formu finančního příspěvku na zakoupení konkrétního vybavení - velmi potřebné odsávačky, která pomůže tam, kde je nutná péče o průchodnost dýchacích cest při péči o nemocného v pokročilém terminálním stádiu. Přispět lze velmi jednoduchým způsobem na stránce: https://www.darujme.cz/projekt/1203567. Zde je rovněž možné průběžně sledovat výši vybrané částky.

Domácí hospicová péče, která je jedním ze sedmnácti zařízení žďárské Charity, poskytuje svou péči lidem, kteří chtějí být v posledních chvílích života se svými blízkými v prostředí, které mají rádi. Služba je určena těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím a také jejich blízkým po celém okrese Žďár nad Sázavou. Tým pracovníků zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, pečovatelky, psychologa a duchovního.

BARBORA HADROUS, vedoucí Domácí hospicové péče