Poděkování vedoucí Domácího hospice Barborka Moniky Milichovské patří všem dárcům, partnerským firmám, dobrovolníkům i organizátorům akce. „S vaší pomocí můžeme rozvíjet tolik potřebnou službu žďárské Charity. I díky Vám mohou těžce nevyléčitelně nemocní lidé dožít své poslední dny v prostředí, které znají, s lidmi, kteří jim jsou blízcí,“ řekla Monika Milichovská.

Podle průzkumů veřejného mínění si téměř osmdesát procent české populace přeje zemřít doma. Skutečnost je ale opačná, osmdesát procent nemocných umírá ve zdravotnických zařízeních. Koláč pro hospic je jednou z možností, jak dát o služba Domácího hospice Barborka vědět těm, kteří ji potřebují. „Současně je pro nás i důležitou finanční podporou,“ řekla Monika Milichovská. Z výtěžku sbírky se pořizují pomůcky a zdravotnický materiál pro tým pracovníků, který zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, pečovatelky, psychologa a duchovního.

Šachový turnaj ve Žďáru nad Sázavou:
Dorazili i mušketýři. Žďárský sport bar hostil šachový turnaj

Kolik peněz se vybralo 4. října ve městech okresu Žďár nad Sázavou?
Žďár nad Sázavou 218 373 korun
Velké Meziříčí 71 594 korun
Bystřice nad Pernštejnem 76 726 korun
Nové Město na Moravě 17 767 korun
Velká Bíteš 5 380 korun

Domácí hospic Barborka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Domácí hospic Barborka poskytuje péči lidem, kteří chtějí být v posledních chvílích života se svými blízkými v prostředí, které mají rádi. Služba Oblastní charity Žďár nad Sázavou pomáhá těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím a také jejich blízkým po celém okrese Žďár nad Sázavou. Tým pracovníků zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, pečovatelky, psychologa a duchovního.

Domácí hospic Barborka: počet pacientů (rok/počet): 2018 – 58; 2019 – 81; 2020 – 85; 2021 – 160; 2022 – 180 

Den otevřených dveří v denním stacionáři Nesa.
Studenti, školáci i veřejnost se podívali do stacionáře ve Velkém Meziříčí

Online příspěvek 
Do sbírky Koláč pro hospic je možné přispět do konce měsíce října i online na webových stránkách Oblastní charity Žďár nad Sázavou www.zdar.charita.cz  Svým finančním příspěvkem podpoříte Domácí hospic Barborka. Číslo sbírkového účtu je: 246641158/0600 – variabilní symbol 811. 

Jiří Marek

Loňské video: 

Zdroj: Youtube