Kam vyrazit z rušného Žďáru? Když se vydáte směrem na Starý dvůr, uvidíte pasoucí se koně a dále až k Mamlasovi, odkud je celé město, zámek i Zelená hora vidět jako na dlani.

Petra Zelingerová