Část zříceniny tvaru pyramidy je zbytkem čtyřhranné hradní bašty. Spodní část severní podélné stěny se uchovala v délce asi 50 m. Hradní příkop je částečně zasypán sutinami. Mezi zbylými zdmi rostou nyní divoce duby a lípy nejrůznějších tvarů. Na dně údolí pod zříceninou hradu si v hloubce asi 50 m prodírá cestu kamenitým a olšemi lemovaným korytem Plenkovický potok. Toto malebné idylické zákoutí uprostřed lesů je hojně navštěvováno výletníky nejen z Hlubokých Mašůvek.

O historii tohoto hrádku se nám zachovalo jen málo zpráv. Jeho výstavba spadá pravděpodobně do doby mezi r. 1365 – 1380. Písemné zprávy o Lapikusu začínají v roce 1411, kdy jej držela rodina Vajtmilnarů ze Žerotic. Byl pobořen a opuštěn pravděpodobně za války krále Jiřího z Poděbrad s uherským králem Matyášem Korvínem v letech 1468 – 1471. Roku 1468 totiž marně obléhal král Matyáš blízký jevišovický hrad. Roku 1508 náležel již pustý hrad Lapikus Janu z Vajtmile. Poslední zpráva v deskách zemských je z roku 1561, kdy přešel pustý Lapikus a pusté Hostice, zaniklá obec v okolí Rudlic, do majetku Sezemy Zajímače z Kunštátu, držitele Jevišovic. Snad jen archeologický průzkum by mohl vnésti více světla do nejisté historie této zajímavé hradní zříceniny. Proto se postupem času objevila i pověst o tomto hradu, kterou si můžete poslechnout v zajímavém videu i o Hlubokých Mašůvkách zde, nebo i v publikaci Vyprávěnky z Mašůvek. (s použitím publikace Po stopách historie, pověstí a života Hlubokých Mašůvek).

Petr Grégr