Páter Jan Peňáz, který působí v nedalekém Novém Veselí, přítomné provedl slovem Cestou života, která vychází z desatera a v podobě kovových plastik lemuje cestu na kopec Vejdoch. Tam se nachází Strom života, pískovcová socha kříže, kterou na Vejdoch před čtyřmi lety instaloval sochař Petr Váňa. Modlitby díků za úrodu i proseb se ujal žďárksý děkan Vladimír Záleský a Jan Peňáz navázal výkladem o všem, co vše je možné z kopce vysokého 662 metrů nad mořem spatřit.