Narození miminka je radostně očekávanou událostí a velkou životní změnou. Když se však rodičům narodí dítě s postižením, je to od života „podpásovka“: místo radosti kupa starostí, místo užívání si miminka nekonečný kolotoč návštěv lékařů a především bezmoc a nejistota, co bude dál. Pomoci rodině v takové situaci může raná péče, bezplatná mobilní služba, která dojede až k nim domů. Každá rodina, která vychovává doma dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem ve věku 0 – 7 let, má na tuto pomoc nárok.

Poradkyně rané péče, vysokoškolsky vzdělané odbornice na sociální práci a speciální pedagogiku, jezdí za rodinou zpočátku každý měsíc a pomáhají rodičům zorientovat se v nové situaci krok za krokem. Ukazují rodičům, jak mohou sami se svými dětmi pracovat a rozvíjet je. Používají přitom atraktivní hračky a pomůcky, které si rodina může také bezplatně zapůjčit. Včasná pomoc má velký vliv na to, jak rodina těžké období zvládne a jaký bude život dítěte v budoucnu.

Organizace poskytující ranou péči se specializují na různé typy postižení, například Společnost pro ranou péči podporuje rodiny dětí se zrakovými vadami, často v kombinaci s dalším tělesným či mentálním postižením. V Česku působí už 30 let a za tu dobu provázela přes 3 000 dětí, kterým navzdory postižení umožnila do života co nejlepší start.

Dlouhodobě podporuje také rodinu pětiletého Ondry. Je to usměvavý kluk, baví ho zpívat a tancovat. Rád jezdí na výlety a miluje koupání všeho druhu. Ondrův život a život celé rodiny však velmi ovlivňuje jeho zdravotní postižení. Ondra má diagnostikovanou epilepsii, konkrétně Westův syndrom. Mezi další potíže se řadí těžká centrální poruchu zraku, porucha pozornosti a porucha řeči, postupem času se přidružila i porucha autistického spektra. V důsledku nepříznivých diagnóz je jeho vývoj celkově opožděný. Má za sebou i pobyty v nemocnici, rodiče se stále potýkají s nejistotou a obavami.

Ondra se vždy těší na návštěvy poradkyně rané péče a na speciální hračky, ke kterým by se jinak nedostal. Líbí se mu třeba bublinkový válec, kde Ondra vnímá především vibrace a odlesk světla na hladině vody. Jeho maminka je zase ráda, že získá plno nápadů, jak Ondrovi stimulovat zrak a jak ho celkově rozvíjet. Může si také s poradkyní popovídat a podělit se o své obavy a starosti.

Každý rodič, který má pochybnosti o tom, zda se jeho dítě správně vyvíjí, může ranou péči kontaktovat a poradit se s odborníky – více na www.ranapece.cz .

V termínu 2. - 8. 11. 2020 proběhne celorepubliková osvětová kampaň Týden rané péče, aktivity sledujte na www.tydenranepece.cz

Lucie Špuláková, koordinátor sociální služby Společnost pro ranou péči, pobočka Brno