Pro návštěvníky bude připraven program jak na pódiu na nádvoří, tak i v zámecké parku. Na nádvoří se mohou těšit na šermířská vystoupení, historickou módní přehlídku či dobovou hudbu. V sobotu krátce po půl druhé přijede i sám Lacek z Kravař, který bude přivítán zástupci městské rady.

Ožije ovšem také zámecký park, kde si lidé budou moci prohlédnout vojenské ležení, chladné i palné zbraně, přihlížet bojové šarvátce, ochutnat dobová jídla či navštívit středověkou katovnu. Aby si slavnosti užili i ti nejmenší, budou pro ně v zámecké parku během nedělního odpoledne připraveni také poníci, na kterých se budou moci povozit.

Sobotní program slavností začíná ve třináct hodin, nedělní pak v pravé poledne. Vstup do areálu bude tradičně bezplatný.

Zajímavou novinkou letošního ročníku je turnaj o zlatý řetěz ctihodné panny Elišky, do kterého se mohou zapojit i samotní návštěvníci. Začátek turnaje bude v sobotu 3. září v 10 hodin dopoledne v prostorách zámeckého parku, kde budou moci příchozí z řad veřejnosti změřit své síly s ostatními lukostřelci. Úspěšní střelci pak postoupí do nedělního dopoledního finále. Kdo nebude mít odvahu se přímo zapojit, může po obě dvě dopoledne přijít sledovat výkony odvážných účastníků.

Kdo si ještě nestihl prohlédnout výstavu Jitky a Gabriely Bradáčových, může tak učinit po obě dvě odpoledne, kdy bude výstava přístupná bezplatně.

Po celý víkend bude možné navštívit také zámecké i muzejní expozice či sál s freskovou výzdobou, tyto prohlídky budou již zpoplatněny. Rozpis prohlídek bude umístěn na informační tabuli.

Muzeum Velké Meziříčí