Cílem výzvy je podpora výsadby stromů, obnovy a zřizování zelených prvků a lepšího hospodaření s vodou ve městech a obcích i jejich blízkosti.

Podporu mohou získat projekty zaměřené na tvorbu a úpravu veřejných prostranství se zastoupením zeleně, přírodních, komunitních či školních zahrad, nebo také přírodně hodnotných lokalit jako jsou remízky, meze nebo květnaté louky. Jedním z cílů výzvy je také zmírnění dopadu vln veder ve městech.

Komise Nadace Partnerství vítá také projekty, které mají zlepšit hospodaření s vodou v obci, jako je čištění vodních děl, sběr a využití dešťovky nebo na přírodní úpravy potoků či studánek.

Projekt Dáme vaší tváři úsměv
Dívky z výchovného ústavu v Janštejně na Vysočině rozdávají úsměvy

„Zelené oázy si našly své místo v České republice. Od roku 2015 jsme podpořili celou stovku projektů, mezi které bylo rozděleno více než sedm milionů korun. Velice hrdí jsme na kvalitu projektů, které přicházejí ze všech krajů a nabízí stále vyšší úroveň a kreativitu zpracování,“ uvádí Richard Austen, generální ředitel společnosti MOL ČR.

Žadatelé grantového programu Zelené oázy mohou získat finance například na nákup sazenic, potřebného materiálu jako nářadí, kůly nebo pletivo nebo odborné. Vítězné projekty budou znám v únoru příštího roku. Podpoření žadatelé mohou své záměry uvést k životu napřesrok od března do listopadu. Další informace najdete na www.nadacepartnerstvi.cz/Zelene-oazy. Inspirujte se předchozími vítězi

DAVID KOPECKÝ

Nadace Partnerství