I přes všechna omezení, která současná doba přinesla, byl rok 2021 pro pracovníky i celý chod služby plný nových výzev a přínosů. Koronavirová situace změnila mnohé. Pracovníci Wellmezu se snažili přizpůsobit službu potřebám uživatelů a jejich životnímu stylu, který se kvůli epidemii částečně změnil. Z důvodu nastavené distanční výuky se pracovníci se svými uživateli zaměřili více na přípravu na vyučování a také na to, jak smysluplně trávit svůj volný čas. Doučování probíhalo většinou s dobrovolníky, kteří v zařízení vypomáhají nejen se zmíněným doučováním, ale také s realizováním různých akcí, které zařízení pořádá. Sami pracovníci pak s uživateli řešili hlavně zvládání tohoto období, které cílovou skupinu děti a mládeže ovlivnilo značně nejen v rámci školní výuky, ale například i kvůli zredukovaným možnostem, jak trávit volný čas, časté psychické problémy, apod. Zázemí klubu tak bylo hlavně využíváno k setkání s vrstevníky, protože jejich kontakt byl z důvodu distanční výuky omezený. Pracovníci na situaci reagovali také tím, že se více zaměřili na online poskytování služby, aby byli svým uživatelům blíž i přes sociální sítě, a to především v případech, kdy cílová skupina nemohla využít službu z jakýchkoliv důvodů osobně. Pracovníci si tedy se svými uživateli přes sociální sítě nejen dopisovali, ale také na ně vkládali různé preventivní příspěvky, které reagovali na nynější potřeby cílové skupiny, např. prevence závislosti na online světě atd.

Měsíc květen dostál svému jménu.
Letošní květen je na květy opravdu bohatý. Podívejte se na tu záplavu barev

Nízkoprahové zařízení Wellmez mělo v dubnu minulého roku své desáté narozeniny. Vzhledem k vládnímu omezení nemohla proběhnout oslava, jakou pracovníci plánovali, a tak zařízení své narozeniny oslavilo o pár měsíců později, a to v srpnu na multižánrovém festivalu Funny Fest, který každoročně Wellmez pořádá. Funny Fest proběhl tradičně na náměstí ve Velkém Meziříčí a kromě bohatého hudebního a doprovodného programu byl letos poprvé obohacen návštěvou známých Tik Tokerů, kterou ocenili především děti a mládež z Velkého Meziříčí a okolí. Na letní prázdniny si pracovníci přichystali pro své uživatelé nejen zážitkové programy (herní odpoledne, úniková hra po Velmezu), ale také preventivní letáčky (bezpečné prázdniny), které následně rozdávali na klubu i v terénu. Hlavním cílem těchto letních aktivit bylo především preventivně zabránit potencionálním situacím, které by mladé lidi mohly ohrozit. Pracovníci zařízení se také v rámci svého volného času zapojili v létě do pomoci po tornádu na jižní Moravě.

V září se zařízení účastnilo Týdne nízkoprahových klubů, který každý rok pořád Česká asociace streetwork. Tématem tohoto roku bylo „Škola, jak ji (ne)známe“. Na dané téma probíhaly různé aktivity. V rámci týdne proběhl také Den otevřených dveří, na který byly pozvané školy a jiné instituce. Ve spolupráci s místní školou pse uskutečnily na podzim pravidelné přednášky pro deváté ročníky, které byly zaměřené na výběr středních škol. V rámci projektu „Spolupráce s výchovnými ústavy“, do něhož je zařízení zapojeno, proběhla na podzim série přednášek ve Výchovném ústavu Velké Meziříčí, které pokračovaly až do března 2022. Preventivní témata přednášek byly stanoveny na základě potřebnosti a aktuálnosti ve výchovném ústavu.

Novodvorky se letos konaly v Novém Městě na Moravě potřetí.
Dvorky v Novém Městě ožily divadlem, koncerty, dílnami i vařením, podívejte

Konec roku se nesl ve vánočním duchu. Uživatelé společně s pracovníky pekli perníčky a za tónů koled si rozbalovali dárky, které pro ně byly na klubu připravené. Dárky do zařízení věnovali dárci, a tím tak zpříjemnili vánoční čas našim uživatelům, za což jim ještě jednou patří velké díky.

V roce 2022 plánujeme kromě poskytování sociální služby také sérii preventivních přednášek na předem určená témata, která jsou zajímavá pro cílovou skupinu, posílení terénní práce ve Velké Bíteši, tradiční Funny Fest a další aktivity. Mimo to se některé z pracovnic také zapojily do pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny na Velkomeziříčsku a Velkobítešsku, zařízení poskytlo své prostory pro skladování potřebného materiálu, který je poté distribuován mezi rodiny, jež se nacházejí právě v této oblasti. Zároveň pracovnice vypomáhají v rámci možností ve středisku volného času Dóza, které organizuje adaptační skupiny pro děti rodin z Ukrajiny. Vypadá to, že rok 2022 bude stejně akční jako rok 2021. Přejeme Vám v něm hlavně mnoho sil, zdraví a pozitivní nálady.

Tým Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez