Na Zelený čtvrtek večer jsme vstoupili do velikonočního třídenní a na památku Večeře Páně prožili to, co se stalo při Poslední večeři. Součástí liturgie je i obřad mytí nohou dvanácti mužům z farnosti, podle Kristova příkladu. Nejsvětější svátost byla po mši svaté přenesena do kaple svaté Barbory, kde bylo otevřeno po celý pátek i sobotu k osobnímu rozjímání a modlitbě.

Na Velký pátek je Památka Umučení Páně. V deset hodin dopoledne začala Křížová cesta pro děti. Dopolední velkopáteční křížovou cestu jsme s dětmi i dospělými strávili trochu netradičně, a to v ulicích našeho města a na přilehlých Farských humnech. V jednotlivých čtrnácti zastaveních dostávaly děti od pana faráře vědoostní kvízy a další úkoly na podporu jejich fyzičky nebo pomoci blízkým. Děkujeme všem dětem, které četly. Také schole, která doprovodila svým zpěvem a také těm, kteří cestu připravili.

Velký pátek je dnem pokání, postu a modlitby. Velkopáteční obřady byly zahájeny prostrací, která je považována za nejhlubší formu úkoly a úcty. Během obřadu jsme uctívali kříž, který je symbolem Kristova utrpení a smrti.

Lenka Šustrová